Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa 63
58-521 Jeżów Sudecki

Osoby kontaktowe:
- Zbigniew Jurek tel. 757 132 254; -255; -257, wewn. 140
- Poznańska Małgorzata tel. 757 132 254; -255; - 257 wewn. 126

Regulamin Cmentarzy